Seminarie under Almedalsveckan

Nyheten publicerad: 2019-07-05

”Nya lärdomar om Sverige förbättrar utrikesfödda kvinnors psykiska hälsa.”

Trots full storm, isvindar och regn i Almedalen, blev 1,6 & 2,6 miljonerklubbens andra seminarium den 2 juli överfullt. 62 personer räknades in. 

Professor Solvig Ekblad, Karolinska Institutet, presenterade ett innovativt lyckat forskningsprojekt med nyanlända utrikesfödda kvinnor med barn som deltagit i cirkelträffar.  På träffarna fick kvinnorna information och kunskap om mänskliga rättigheter, barnuppfostran, kroppen, stress, hälsofrämjande mat, friskvård och det svenska rättsväsende. Professor Solvig Ekblad står bakom projektet tillsammans med 1,6 & 2,6 miljonerklubben med verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten.

     

”Vi har hittat våra kroppar på kursen”
Kerstin Blomberg som är lokal koordinator på Gotland, var mycket tydlig i sin inledning om hur svårt det är för nyanlända att navigera i det svenska systemet. De har ofta hög stressfaktor när de kommer hit, men det går att förbättra deras psykiska hälsa genom kunskap. Livsvillkor och levnadsvanor är grunden för integration. En avsevärd förbättring märks redan efter träffarnas första omgång. På träffarna talar de om sorg, om kroppen och att de uppskattar mötet med ”socialen” som informerar om vad som gäller i Sverige. De talar om mat och hälsa samt att se över sin sockerkonsumtion. Betydelsen av promenader, rörelse och kvinnors hälsa.

Professor Solvig Ekblad berättade om tillkomsten och syftet med projektet. Samverkan med polis och socialtjänst innebär att kvinnorna får en tilltro till myndigheter, då de informerar om vad de kan hjälpa kvinnorna med och vikten av en dialogpedagogik. Föräldrar är modeller för familjen och därför är det viktigt att de har tillit till våra myndigheter.

Cirkelträffarna pågår på nio* orter och uppföljningar görs via Skype intervjuer med alla deltagare på de olika orterna. Projektet genomförs av professor Solvig Ekblad i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonerklubben och med verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten.  Verksamhetsbidraget delas ut ett år i taget.

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor och regionpolitiker i Stockholm, berättade om den historiska utvecklingen när det gäller kvinnors rättigheter i Sverige. ”Att utbilda en kvinna är att utbilda hela familjen”, sa Cecilia Elving. Rädslan för ”socialen” bland utrikesfödda kvinnor är välkänd. Det är viktigt att vi informerar dessa kvinnor om att det lönar sig och är förebyggande att samarbeta med socialtjänsten.  

Anna Maria Corazza Bildt, samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet, talade om vad svenska kvinnor har gjort för att nå dit de är idag. Det är viktigt att vi kan stödja kvinnor som råkar ut för våld i hemmet. 

*Cirkelträffar har hittills genomförts i Göteborg, Halmstad, Järfälla, Kalmar/Nybro, Malmö, Uppsala och Visby. Till hösten kommer även träffar att arrangeras i Umeå och Linköping.

 

 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Låt oss hjälpa till....: Kära medlemmar! Alla känner vi väl att vi önskar göra något för att hjälpa till i dessa Coronatider! Att tillsammans med andra kunna ge de mest utsatta lite glädje och hopp. Ett initiativ... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520