Anhörigvården är en dold kvinnofälla

 

Närmare en miljon kvinnor är idag fast i den kvinnofälla som är anhörigvården. Inför riksdagsvalet vill vi lyfta frågan om hur vi kan skapa en hållbar anhörigvård, och samtidigt uppmana politiker att ge anhörigvården en plats i den politiska debatten. 

av Alexandra Charles von Hofsten, ordförande och grundare 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Göra Sjönell, allmänläkare och grundare av medicinteknikbolaget MediRätt

 

Kvinnors omsorg av äldre anhöriga sker ofta på bekostnad av ekonomi och hälsa, skriver debattörerna. Foto: Angel Nieto

En av samhällets stora vinster är också en av dess största utmaningar: vi lever allt längre. Äldrevården skriker efter arbetskraft och antalet vårdplatser inom slutenvården och äldrevården fortsätter att minska. Istället är det de anhöriga som får bära upp vården av våra äldre, och allt som oftast är det kvinnorna som drar det största lasset. Sju av tio som vårdar en närstående är kvinnor, trots att lika många kvinnor som män vårdas. Svenska staten sparar varje år 181 miljarder kronor på att anhöriga väljer att själva vårda sina nära och kära – en besparing som kvinnor får betala priset för i form av inkomstbortfall och psykisk ohälsa.

Trots att tre fjärdedelar av all äldrevård sköts av en närstående idag hör vi förvånansvärt lite om anhörigvården i den politiska debatten. Mycket av det arbete som anhöriga utför handlar om samordning av vårdinsatserna, att påminna och bevaka medicinering och att skapa en känsla av trygghet. 

Tyvärr sker omsorgsarbetet ofta på bekostnad av ekonomi och hälsa - många tvingas vara borta från jobbet eller gå ner i arbetstid, och den känslomässiga stressen leder till utbrändhet och sjukskrivningar. 

Kvinnor utgör inte bara en övervägande majoritet av anhörigvårdarna - en undersökning från Stockholms universitet visar dessutom att kvinnor oftare än män får en försämrad hälsa till följd av att vårda en förälder. Att kvinnor sjukskrivs eller halkar efter i yrkeslivet för att de tar hand om en förälder, en respektive eller ett barn riskerar att ytterligare spä på redan stora inkomstskillnader mellan könen. Vi har idag en situation där den kvinnliga delen av befolkningen konsekvent missgynnas för sin välvilja, och det är dags att vi behandlar anhörigvården som den viktiga jämställdhetsfråga det är.

Det huvudsakliga ansvaret för äldreomsorgen ligger fortfarande hos kommunerna - det är ingen som tvingar någon att vårda en anhörig. Utifrån tillgängliga resurser och individers behov och önskemål är det heller inte realistiskt att alla äldre placeras på äldreboende. Men med knappa resurser, en hårt pressad hemtjänst och äldre som far illa är det inte förvånande att många frivilligt väljer att vårda sin närstående.  Det är emellertid inte värdigt en modern välfärdsstat att ha ett vårdsystem som bygger på att halva befolkningen sliter ut sig. 

För att ta itu med detta samhällsproblem - där kvinnor gång på gång hamnar i anhörigfällan - ser vi två saker som centrala: bättre nyttjande av digitala verktyg och ökad samordning av vården. Med digitala verktyg kan vi både öka patientsäkerheten, förbättra samordningen och minska belastningen på vårdpersonal och anhöriga. Vi har redan lösningar som digitala läkemedelsautomater, trygghetslarm och påminnelseutrustning för mediciner, men trots de uppenbara fördelarna är det många kommuner som inte förmår ta tillvara på den digitala tekniken. Samtidigt ser vi behovet av att kommunerna tar större ansvar för samordningen av vårdinsatser så att anhöriga i lägre utsträckning behöver kliva in. 

Istället för att utnyttja kvinnors plikttrogenhet och engagemang måste våra politiker inkludera anhöriga i vårddebatten. Anhörigvården drabbar främst kvinnor, men det är inte en kvinnofråga – det är ett samhällsproblem som kommer att påverka oss alla om ingen förändring sker. Vi uppmanar socialminister Annika Strandhäll och digitaliseringsminister Peter Eriksson att ta ett gemensamt grepp och samarbeta kring hur förutsättningarna kan förbättras för de som vårdar en närstående. Låt anhörigvården vara den viktiga valfråga som Sveriges kvinnor – och män – förtjänar.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad Dagens Samhälle 4 juli 2018 kl 10:25

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/anhorigvarden-ar-en-dold-kvinnofalla-22966

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520