1,6 & 2,6 miljonerklubben och Kvinnor & Hälsa delar ut stipendier om 610 000 kr till medicinsk forskning som kan rädda kvinnors liv

Tre av årets totalt sex Woman in Red stipendiater tillsammans med Karin Schenck-Gustafsson och Alexandra Charles von Hofsten från 1,6 & 2,6miljonerklubben och Stiftelsen Kvinnor & Hälsa. Jannike Nickander, Charlotte Jacobaeus och Johanna Norenhag.

     

     Malin Brunes              Thomas Lindow           Thomas Fux

1,6 & 2,6 miljonerklubben och Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa delar ut sex Woman in Red stipendier till forskare som bidrar med livräddande kunskap om gynekologisk cancer, hjärt-kärlsjukdom och endometrios i samband med graviditet.

Nytt för i år är att en större totalsumma fördelas till forskning på flera olika sjukdomsområden, jämfört med tidigare år, tack vare donationer. Juryn har valt ut sex stipendiater. 

- Med ny forskning kan fler kvinnoliv räddas. Vi är oerhört glada att vi i år kan ta ett bredare grepp med WIR kampanjen och belöna ny livräddande forskning på kvinnor med hjärt-kärlsjukdom, gynekologisk cancer och endometrios i samband med graviditet. Tack vare donationer från anhöriga till kvinnor som drabbats kan vi i år dela ut hela 610 000 kronor till sex stipendiater inom olika forskningsområden, säger Alexandra Charles von Hofsten, ordförande i 1,6&2,6miljonerklubben för kvinnors hälsa, och initiativtagare.

Den 15 mars, i samband med Internationella kvinnodagen, delas totalt 610 000 kronor ut till följande sex stipendiater:

1.Endometrios i samband med graviditet: Malin Brunes. 100 000 kr. Gynekolog, doktorand, Södersjukhuset, Stockholm.

”Kan val av operationsmetod vid hysterektomi och preoperativt ultraljud påverka utfallet hos endometriospatienter.”

2.Gynekologisk cancer: Johanna Norenhag. 110 000 kr. Doktorand, ST läkare gynekologi, Uppsala Akademiska Sjukhus.

”Samband mellan kvinnors hälsa och vaginal microbiota vid HPV infektion, cervixcancer och cervixdysplaci.”

3.Hjärt-kärlsjukdom och graviditet: Charlotte Iacobaeus. 100 000 kr. Gynekolog, post.doc, Danderyds Sjukhus, Stockholm.

”Kan hjärt-kärlundersökning (kärlresistensmätningar) vid tidig graviditet förutspå risk för havandeskapsförgiftning.”

4.Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor: Jannike Nickander. 125 000 kr. Post.doc KI, AT, klinisk fysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

”Undersökning av småkärlssjuka med ny magnetröntgenteknik på patienter med hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar, Takotsubo-sjukdom, Wilsons sjukdom och Covid-19 patienter med förhöjt troponin.”

5.Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor: Thomas Lindow. 125 000 kr. Post.doc Lunds Universitet, öl Växjö Central lasarett.

”Undersökning av sjukdomsprocesser vid hjärtsvikt med normal pumpfunktion via nya metoder (magnetröntgenundersökning och mätningar av lungvatten i vila och arbete).”

6.Hjärt-och kärlsjukdom hos kvinnor: Thomas Fux. 50 000 kr. Post.doc. intensivårdsläkare, THIVA/Thoraxop, ECMO avd. NKS, Solna.

”Könsskillnader i riskfaktorer, komplikationer och överlevnad med ECMO-behandling vid kardiogen chock.”

Donationer från anhöriga till drabbade möjliggör ny forskning

200 000 kronor delas i år ut till minne av Anna Söderberg som dog av endometrios i samband med graviditet. En donation från familjen på totalt 1 miljon skall fördelas på fem år.

Ytterligare en donation på 110 000 kronor går till forskning på gynekologisk cancer. Totalt fördelas i år 610 000 kronor.

Digitala kunskapsseminarier ersätter fysiska möten

1,6&2,6 miljonerklubben för kvinnors hälsa arrangerar i år digitala Woman in Red seminarier med föreläsningar om aktuell forskning på kvinnor, insamling till förmån för forskning samt utdelning av forskningsstipendier.

Varje år, i anslutning till den Internationella Kvinnodagen pågår Woman in Red kampanjen. Den syftar till att fler kvinnor ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar och att öka kunskapen bland hälso- och sjukvårdspersonal, politiker och andra beslutsfattare samt allmänheten om behovet av ökad forskning. Läs med på www.1.6miljonerklubben.com

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa samlar in medel till livsviktig klinisk forskning på kvinnor. En vetenskaplig jurygrupp utser varje år stipendiater som får forskningsanslag. Över sju miljoner kronor har delats ut hittills. Frii och 90-konto. www.kvinnorochhalsa.com

Den vetenskapliga jurygruppen består av:

Karin Schenck-Gustafsson, Professor, Kardiologi, KI (ordförande)

Kerstin Brismar, Professor, Endokrinologi, KI

Rebecka Hultgren, Professor, Kärlkirurgi, KI

Britt-Marie Landgren, Professor, Obstetrik/gynekologi, KI

Agneta Nordberg, Professor, Geriatrik, KI

Inger Sundström-Poromaa, Professor, Obstetrik/gynekolog,

 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520