Därför är kvinnors stroke allvarligast

Kvinnor drabbas oftare hårdare av stroke än män och hon får ofta en annan behandling. Men det beror inte på diskriminering betonar docent Peter Appelros vid Örebro universitet.

Han har studerat all forskning som finns när det gäller skillnader mellan strokedrabbade män och kvinnor samt granskat material från bland annat kvalitetsregistret RiksStroke. Hans slutsats är att kvinnor får en mer komplicerad typ av stroke än män.

Kvinnors stroke är oftast förknippad med förmaksflimmer. Förmaksflimmer kan leda till att en propp lossnar från hjärtat och följer med blodet upp till hjärnan där den fastnar.

Detta är allvarligare än när en propp lossnar från halspulsådern – vilket är vanligare hos män.

Vidare är kvinnor oftare äldre än män när de får sin stroke. Och eftersom de oftare är ensamstående när de drabbas kommer de också i allmänhet senare till sjukhus än männen. Hög ålder och sen ankomst till sjukhus bidrar i sin tur till att hon i lägre utsträckning får propplösande behandling efter stroke. Behandlingen måste ges inom 4 och en halv timme efter insjuknandet och den ges inte till patienter över 80 år.

Det är viktigt att träna efter en stroke, vilket gäller både kvinnor och män. Personer som går igenom ett intensivt fysiskt träningsprogram efter stroke löper mindre risk att falla, får mindre variationer i sin gång, och får därmed större tilltro till sin förmåga att klara av olika aktiviteter i vardagen. Studien är gjord vid Umeå universitet.

 

(Källa: Vård och vetenskap)

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520