Dyster statistik för äggstockscancer

– men tidig diagnos räddar livet

                                     

Statistiken för äggstockscancer är dyster. Därför vill Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksamma de diffusa symtom som äggstockscancer ger för att de ska tas på allvar tidigare, leda till tidig diagnos och därmed färre dödsfall. Budskapet att kunskap och tidig upptäckt räddar liv och kampanjen inleddes i samband med World Ovarian Cancer Day den 8e maj.

I Sverige får ca 700 personer äggstockscancerdiagnos varje år, en sjukdom som ofta upptäcks i sent skede vilket gör att dödligheten är hög. I Sverige dör ca 550 personer varje år till följd av äggstockscancer. För att färre ska behöva dö av sjukdomen måste kunskapen om symtomen öka.

Några av de vanligaste symtomen för äggstockscancer:

• Diffus magvärk/magproblem

• Ofta kissnödig

• Känsla av svullen mage

• Dålig aptit/snabb mättnadskänsla

• Onormal trötthet

• Viktnedgång

• Smärta i ryggslutet

• Tyck mot ändtarmen

Symtomen är alla vanligt förekommande och lätta att skylla på annat, som stress, ålder eller bara att de inte känns tillräckligt allvarliga för att söka hjälp för hos vården. Detta är en stor an-ledning till att många diagnostiseras i sena stadier av sjukdomen vilket leder till sämre prognos. 

– Vi behöver sprida kunskap kring symptomen för äggstock-scancer så de kan tas på allvar tidigare. Det är också viktigt att känna till sin familjs cancerhistoria då cirka 100 personer varje år diagnostiseras med ärftlig äggstockscancer. En vanlig missupp-fattning är att har man gått på sina cellprov kan man inte ha en gynekologisk cancer, men det är fel. Äggstockscancer syns inte på cellprov. Äggstockscancer screenas faktiskt inte alls idag, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

I Sverige dör idag cirka 550 personer om året i äggstockscan-cer. Det är en hög, alltför hög siffra.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520