En kvartett för jämlikhet!

 

I år det ett jubileumsår som heter duga, det är full agenda den här sommaren för dessa fyra kvinnor som alla, bland annat, är i Almedalen för att prata äldreomsorg och jämlik vård.

Det är ett stort jubileumsår i år, inte bara firar 1,6 Miljonerklubben 20 år, Almedalen firar hela 50 år och som pricken över i:et är det också valår.

-          Vilken sommar det kommer bli, utbrister Alexandra glatt och får medhåll från resten av kvartetten när vi ses för omslagsfotografering.

En av valfrågorna, som förenar den här samlingen driftiga och kunniga kvinnor, är jämlik vård, något som Lena Hallengren, barn- äldre och jämställdhetsminister kommer in på direkt när vi sätter oss ner.

-          Det ska givetvis vara en självklarhet att båda könen ska få likadan vård, och även att det ska forskas lika mycket på kvinnor som på män. Ekonomisk trygghet är också viktigt och många äldre känner idag oro för sin ekonomi, målet är att kunna ge en större trygghet såväl inom äldreomsorg som inom ekonomin. Ofta går det bra när man är två, det är när man, oftast som kvinna, blir ensam problemen uppstår. Har du inte en ekonomisk trygghet är det svårt att fortsätta vara socialt aktiv. Vilket är oerhört viktigt, säger Lena med eftertryck.

Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet Högskola, har arbetat med hälsofrågor i över 25 år och hon ser positivt på utvecklingen och på framtiden.

-          Det positiva är att det idag är ett mycket bättre klimat för samverkan mellan olika aktörer. Jämlikhet är något som behöver vara i fokus på alla nivåer i samhället, från beslutsfattarnivå till enskilda individer. Det gäller utbildning, forskning, arbetslivet och handlar om att skapa kulturer där detta är en självklarhet. Vi behöver också hjälpas åt att mäta effekterna av olika ansatser som görs för jämlikhet, dvs mäta vad det kostar när vi INTE har jämlik vård eller organisationer som är för homogena.

Alexandra berättar om hur 1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för att lyfta fram vikten av en mer jämlik vård.

-          Vår hjärtefråga är jämställdhet och genus, att lyfta fram kvinnors hälsa och framför allt att forskning behövs i lika hög grad på kvinnors hjärtan som på mäns. Det är också viktigt att prata om hur man ska göra för att lösa problemen med alla vårdköer som varierar mycket beroende på olika faktorer. Vart man bor till exempel spelar in, säger Alexandra och vi kommer in på äldreomsorg och hur man ska kunna känna sig trygg i vården, något Marjut Sohlman Carström, läkare och ortoped känner starkt för.

-          Det är framför allt två problem jag vill påtala, att kvinnor får sämre vård liksom äldre får sämre vård. Inom ortopedin är benskörhet ett tydligt exempel, vi är bland de sämsta i Europa att mäta benskörhet. Eftersom det är till största del en kvinnoåkomma (pga skelettet är östrogenberoende, och drabbar kvinnor efter menopausen) är det mycket märkligt att det inte görs några insatser att regelmässigt kontrollera kvinnors bentäthet. En behandling som är både billig och enkel att utföra, vilket skulle kunna spara miljardsummor åt skattebetalarna för minskade kostnader på sjukhus.

 

Vår åldrande befolkning är en viktig resurs som inte ska ses som en belastning. Det är ju det facto så att detta är resultatet av att vi har en hög levnadsstandard och lever längre. Därför måste vi skapa ett inkluderande samhälle där vi tar till vara våra äldre, något Johanna arbetar för.

- På Sophiahemmet Högskola har vi under många år i samarbete med Silviahemmet samverkat kring unika utbildningar och forskning inom demensområdet för olika vårdprofessioner – undersköterskor, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Dessutom har Sophiahemmet en framgångsrik och särskilt riktad äldremottagning som är specialiserad på att ta hand om denna viktiga grupp och deras närstående.

 

Vi har alla erfarenheter av vård, hemtjänst och omsorgsbehov och det är full dynamik i samtalen dessa kvinnor mellan, särskilt när vi kommer in på äldreomsorgen, att av Lenas fokusområden.

-          Hemtjänsten är en viktig del, att det finns en äldreomsorg den dagen det behövs och här jobbar vi för att få en förenklad biståndsverksamhet redan nu till sommaren. Att alla över en viss ålder, 75 - 80 år, ska ha rätt till några timmars hjälp i veckan. Det är bra att få testa på hemtjänst och se vilken hjälp man kan få redan innan man kanske blir riktigt sjuk och dålig, säger Lena.

 

Hög kvalité och lön för sitt jobb är även det en gemensam spetsfråga som kommer upp till ytan.

-          Det är absolut en lönefråga, sjuksköterskor är ett säkert framtidsyrke men man måste ha en rimlig lön, särskilt nu när man han ökat på sjuksköterskeutbildningen till 3-årig vilket betyder mer studielån. Jag tycker också det är viktigt att vi jobbar på närheten till sköterskor och läkare, för äldre patienter är tillgängligheten på nära håll väldigt viktigt, säger Marjut bestämt.

-          Att jobba för att kunna betala rimliga löner och få god kvalitet på de som arbetar i äldreomsorgen är viktigt. Då får vi bra personer vilket skapar trygghet hos de som de kommer hem till och vårdar, avslutar Lena.

Lena Hallengren är barn- äldre och jämställdhetsminister. En av frågorna Lena brinner extra för är ojämlikheten som råder inom området hälsa, vård och omsorg. Även att öka tryggheten och förbättra för de äldre.

Vad gör du för att hitta återhämtning och varva ner? Är med familjen ute i naturen!

Johanna Adami är professor, läkare och rektor för Sophiahemmets Högskola, vars viktigaste uppgift är att se till att förbereda alla studenter, medarbetare, forskare med flera för yrkeslivet på bästa sätt.

Vad gör du för att hitta balans i vardagen? Umgås med familj och vänner, tränar, reser och konsumerar mycket kultur.

Marjut Sohlman Carström är läkare och orthohuman, Sturebadet Health Care. För Marjut är ortopediska orättvisor inom vården en av de viktigaste valfrågorna. Att kvinnor behandlas utifrån alla aspekter, att man tar hänsyn till deras smärta och livssituation och inte "bara opererar ett slitet knä".

Vad gör du för att varva ner? Musik, träning, stickning och att vara med och stödja mina döttrar i deras hästhoppning!

 

Lena Hallengren, Marjut Sohlman Carström, Johanna Adami, 

Av Maria Roswall

Foto Angelica Engström

 

 

 

 

 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520