Hindra läckaget med gel

Varje dag oroar sig hundratusentals svenska kvinnor för att läcka urin. En halv miljon svenskar besväras minst en gång i veckan av inkontinens i sådan utsträckning att vardagslivet påverkas.

Inkontinens är långtifrån enbart ett medicinskt funktionshinder, livskvaliteten försämras märkbart och det är inte ovanligt att den som lider av inkontinens undviker vissa sociala situationer och till och med kan får svårt att sköta sitt arbete.

Fortfarande anses det vara en genant åkomma som man inte gärna talar om. Knappt hälften av den halva miljon som lider av urininkontinens söker hjälp. Var fjärde drabbad har aldrig ens talat med någon om sina problem. Sju procent drabbas dessutom av depression. Bland unga, inkontinenta kvinnor var siffran nio procent. Inkontinens är ett problem som drabbar alla åldrar.

Hälften av alla drabbade lider av ansträngningsinkontinens, orsakad av hosta och fysisk aktivitet. Och mot detta finns det bot.

En ny, enkel, effektiv och säker metod att behandla inkontinensen heter Zuidex och består av fyra sprutor fyllda med en gel som består av de naturliga sockerarterna dextranomer och hyaluronsyra. Metoden kräver varken operationssal eller avancerad utrustning, injiceras standardiserat och enkelt varefter patienten kan gå hem och det krävs ingen sjukskrivning. Man har inte sett några allergiska eller andra immunologiska reaktioner.

Christian Falconer, överläkare vid Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus, anser att det finns en självklar plats för behandling av ansträngningsinkontinens med gelmetoden.

Men, säger han, det finns en viss inlärningskurva med innan man blir säker på handen. Skulle något gå fel är dock det värsta som kan hända att man inte får något resultat alls.

Hans slutsats är att metoden är ett bra förstahandsval i stället för operation.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520