Hjärtinfarkterna minskar stadigt tack vare vård och medicin – men livsstilen måste förbättras

Hjärt- och kärlsjukdomar, där hjärtinfarkt utgör en stor del, är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. År 2017 var en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom orsak till var tredje dödsfall i Sverige.

Men insjuknandet i just hjärtinfarkt minskar stadigt. Totalt 25.300 personer fick akut hjärtinfarkt 2017, enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen. Det är 20.000 färre än 15 år tidigare. Även dödligheten har minskat rejält. De senaste 15 åren har dödsfallen efter en hjärtinfarkt halverats. Vårdkedjan har förbättrats, vid ett akut fall ringer man 112, ambulansen kommer, man tar EKG och sedan sätts rätt vårdinsatser in. I det akuta skedet handlar det om att undersöka kranskärlen och öppna upp där det blivit förträngning eller stopp. Det görs ofta genom en så kallad ballongvidgning. Ju snabbare patienten får behandling, desto bättre går det. I dag finns det möjlighet att få ballongvidgning på de flesta ställen i Sverige inom två timmar vid akuta tillstånd. 

Livsstilens enorma betydelse

Men hjärtinfarkt har ofta med livsstil att göra: rökning, högt blodtryck, diabetes typ 2, övervikt, stress och fysisk inaktivitet är kända riskfaktorer.  Man kan på många sätt förbättra chanserna genom att ändra sin livsstil. 

Det är fortfarande fler män än kvinnor som får hjärtinfarkt. Ungefär två tredjedelar är män, men ju högre upp i åldrarna man kommer blir skillnaderna mellan könen mindre. Det beror mycket på det kvinnliga könshormonet östrogen som i yngre ålder ger ett skydd mot åderförkalkning. 

Så länge vården och medicinerna har förbättrats har också dödstalen minskat. Men sedan några år har trenden stannat av. Just livsstilsförändringarna har vården svårt att hjälpa till med. Det är i stort och mycket upp till patienten själv – det är lätt att säga att man ska sluta röka, träna mer och äta nyttigare, men svårare att faktiskt genomföra det.

- Det är egentligen inget nytt, säger professor Karin Schenck-Gustafsson, det viktiga är att man faktiskt betonar den dåliga följsamheten i livsstil och följer upp det! Sedan får man inte ju glömma att kvinnors hjärtinfarkt kan vara helt annorlunda mot mannens och att man har kunskap om detta både på vårdcentraler och i ambulansen.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520