Kvinnor får vänta längre än män på operationer

Kvinnor får vänta längre än män när det gäller operation av grå starr. Och när det gäller kranskärlsoperationer missgynnas äldre personer och därmed fler kvinnor än män.

Detta är några slutsatser i socialstyrelsens lägesrapport om hälso- och sjukvård.

Framförallt har den äldre kvinnans vård och behandling tagits upp. Kvinnor har längre väntetid till operation, rapporterar man från socialstyrelsen. Socialstyrelsen skriver också i sin rapport att det är förvånande att inte fler kranskärlspatienter behandlas för att öppna tilltäppta kärl med antingen medicin eller kirurgi eftersom metoderna utvecklats så att möjligheterna har ökats.

Det är också stora skillnader mellan olika landsting. 54 procent i Västra Götaland ligger i botten medan Värmland behandlar 74 procent av de akuta hjärtinfarkterna. Yngre patienter behandlas avsevärt oftare än äldre och eftersom det finns flera kvinnor bland de äldre patienterna behandlas de mera sällan.

Givetvis handlar det om synen på de äldre. De är inte bara äldre majoriteten, det handlar om samspelet mellan äldre och kön, och man måste ta sig en riktig funderare på hur hälso- och sjukvården handskas med den allt mera växande äldre befolkningen av vilka en stor majoritet kommer att vara kvinnor. Många förklaringar till varför kvinnor är missnöjda med vården hörs, bland annat att kvinnor är mera vana vårdkonsumenter och därför ställer högre krav. Det kan också vara så att vården är sämre anpassad till kvinnors behov och fungerar sämre för dem. På viktiga områden saknas könsuppdelad statistik, vilket är förvånande eftersom det ur vetenskaplig synvinkel borde vara en självklarhet.

Så här missgynnas kvinnor enligt den nya rapporten från Socialstyrelsen:

  • Män med hjärtinfarkt eller kärlkramp har 50 procents högre chans att få en hjärtoperation. Inte minst om han har hög status
  • Kvinnor får ofta vänta längre än sex månader på operation av sin gråstarr. I alla landsting utom i Halland har kvinnor större synfel än män när de väl opereras.
  • Män får nyare och dyrare läkemedel mot magsår, depression och höga blodfetter.
  • Sjukdomar män oftare drabbas av, som hjärt- och kärlsjukdomar, har traditionellt prioriterats högre forskningsmässigt än de sjukdomar kvinnor får, exempelvis kroniska smärttillstånd som reumatism
  • Kvinnor rapporterar oftare än män biverkningar av läkemedel. Kan det bero på dosen?

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520