Kvinnor med synnedsättning är otrygga

Kvinnor med synnedsättning är mer utsatta än män med synnedsättning. Könsskillnaderna är mest tydliga kring,hälsa, ekonomi, trygghet och diskriminering.

 – Det är verkligen viktigt att skillnaden rättas till, säger Synskadades Riksförbunds andra vice ordförande Maria Thorstensson.

Hälften av deltagarna i Synskadades Riksförbunds senaste levnadsnivåundersökning hade värk i skuldror, nacke eller axlar.

Nästan lika många uppgav rygg- eller höftsmärtor och sömnsvårigheter. Mer än var tredje medlem besvärades av ängslan, oro eller ångest. Kvinnor har mer besvär än män. 

– Då man som synskadad i regel har svårare att motionera och röra på sig självständigt, skulle en enkel åtgärd vara att få rätt till ledsagning, säger Maria Thorstensson.

Det dubbelt så vanligt att kvinnor med synnedsättning avstår från att gå ut själva på grund av rädsla. Fler kvinnliga än manliga medlemmar upplever hot eller förolämpningar på grund av sin funktionsnedsättning.

– Rädslan ger upphov till psykisk ohälsa och isolering, säger Maria Thorstensson.

Kvinnor uppger att de i låg eller mycket låg utsträckning fått den hjälp de behöver. Det kan gälla samhällsservice som rehabilitering, färdtjänst och hemtjänst.

Något fler män än kvinnor är nöjda med den träning och utbildning de fått på sitt senaste hjälpmedel.

Åsa Nilsson/Synskadades Riksförbund

 

Källor

Sifo-undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1000 synskadade medlemmar mellan 18-84 år. Jämförande siffror för hela befolkningen är hämtade från nationella enkäter, som Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten genomför.

Länk till Jobbet, pengarna och hälsan 2018: https://www.srf.nu/det-har-vill-vi/rapporter/rapporter/jobbet-pengarna-och-halsan/

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520