Kvinnorna sjukare men kostar mindre

Under rubriken "Den ojämlika ålderdomen" publicerades följande artikel, skriven av Charlotta Eriksson, Dagens Nyheter:

Äldre kvinnors sjukvård och läkemedel kostar mindre än männens, trots att kvinnor har en högre sjuklighet. Ensamstående äldre kvinnor får dessutom äldreomsorg mindre ofta än ensamstående äldre män.

Karin Mossler, chefsekonom på Socialstyrelsen, försöker i en ny studie svara på frågan om män och kvinnor får vård på lika villkor.

Kvinnor ges närmare 60 procent av samtliga resurser för vård och omsorg. En stor del av förklaringen till kvinnors sjukvårdskostnader är behov som rör graviditeter, preventivmedel och klimakteriebesvär. Kvinnor lever dessutom längre än män och behöver därmed vård under en längre period. Kvinnor blir av samma orsak oftare ensamstående vid hög ålder och får då större behov av hjälp.

Men per person är kostnaden för sjukvård och läkemedel lägre för äldre kvinnor än för män i samma ålder. Detta trots att kvinnor har högre sjuklighet än männen, de drabbas oftare av demens och benskörhet.

"Det är de här kostnadsskillnaderna som förvånar mig mest. Jag tror att det är ett komplicerat samspel mellan flera orsaker som ligger bakom, men det enda vi kan konstatera i dag är att vi vet för lite", säger Karin Mossler.

I en enkät uppgav två tredjedelar av männen över 75 år som var i behov av hjälp från äldreomsorgen att de fick den hjälp de behöver. Bara hälften av kvinnorna i behov av hjälp uppgav att de fick den.

Samtidigt är de äldre männens kostnader per person för sjukvård och läkemedel ungefär 20 procent högre än kvinnornas.

En möjlig förklaring skulle kunna vara att typiska sjukdomar för äldre män ger högre vårdkostnader än typiska kvinnosjukdomar. Det skulle också kunna vara så att äldre efterfrågar vård på olika sätt.

"Äldre kvinnor kanske kräver mindre än männen", säger Karin Mossler och fortsätter;

"En tredje, möjlig orsak är att kvinnor och män kanske behandlas olika inom vården. Därför är det oerhört viktigt att vi fortsätter att söka kunskapen om könsskillnaderna. Vi vet inte om det här är rättvist eller inte."

Lika svårt är det att förklara varför funktionshindrade kvinnor under 65 år får hemtjänst medan män i större utsträckning beviljas särskilt boende.

Ja, säg det den som kan. Troligen är det väl så att kvinnor och män verkligen behandlas olika inom vården eftersom kvinnor har så svårt att säga ifrån. Det är dags att börja träna, och det innan vi som äldre kvinnor hamnar i den svåra situationen att inte riktigt kunna ta hand om oss själva.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520