Lotta lever ett fritt liv trots hjärtfel

Lotta Gustafsson föddes med hjärtfel och har numera en mekanisk hjärtklaff. Hon känner sig frisk - trots tre operationer och livslång medicinering med blodförtunnande läkemedel. Hon mäter nämligen sina koagulationsvärden själv. Det ger frihet.

- Det betyder så otroligt mycket, jag känner mig verkligen helt frisk.

Skulptören Lotta Gustafsson är 45 år. Hon föddes med en förträngning av aortapulsådern och en för trång hjärtklaff. Men hon besvärades inte särskilt av sitt hjärtfel under uppväxten. I tjugoårsåldern träffade Lotta sin man komikern Robert Gustafsson och födde två barn tätt. Samtidigt tog Roberts karriär med Killinggänget fart. Med en tung barnvagn att skjuta på kände hon för första gången av sitt hjärtfel. Med ansvar även för en familj blev den egna hälsan ett orosmoment. Det blev dags att sätta in nya hjärtklaffar.

Waran resten av livet

Lotta valde konstgjorda hjärtklaffar framför mer kortlivade animaliska klaffar eftersom hon redan hade genomgått två hjärtoperationer. Det innebar däremot att hon skulle behöva behandlas med blodförtunnande läkemedel resten av livet.

Trots sitt medvetna val, kändes det tungt att behöva stå på livslång behandling med Waran. Lotta ställde sig frågan om hon skulle behöva vara patient resten av livet, hon som hade känt sig så frisk innan. Som konstnär och gift med en skådespelare lever hon ett orgelbundet liv. Svängningarna i blodets koagulationsförmåga blev svåra att hantera och läkemedlet var särskilt svårinställt ibland.

Sköter doseringen själv

En dag på en rutinkontroll tittade Lotta på apparaten som sköterskan mätte hennes blod med. Hon ställde frågan om hon kunde ha en sådan själv. Det fick hon och som en av de första användarna av CoaguChek i Sverige gick hon en introduktionskurs på Huddinge sjukhus. Hon lärde sig att både kontrollera blodets INR-värde (koagulationsvärde) och justera dosen av Waran själv efter behov.

För Lotta har CoaguChek fungerat jättebra.

- Det betyder så otroligt mycket, jag känner mig verkligen helt frisk. På somrarna lever jag tydligen lite annorlunda eftersom jag ofta får svängningar i mätvärdena då. Vi tillbringar somrarna på Öland och då är det skönt att ha kontroll även om vi inte är hemma. Det innebär en väldig frihet.

Hon testar sig med CoaguChek ett par gånger i veckan. Var sjätte månad besöker Lotta vårdcentralen för att försäkra sig om att apparaten fortfarande visar rätt och stämmer av med läkaren att allt är bra. Med tanke på vad man kan spara i fråga om patientavgifter, resekostnader och egen tid känner Lotta att det är väl värt pengarna att själv kunna mäta sitt koagulationsvärde.

 

Om Waranbehandling

Blodförtunnande läkemedel minskar blodets förmåga att levra sig och kan därmed förebygga blodpropp. De vanligaste orsakerna till sådan behandling är förmaksflimmer, blodpropp i benen och konstgjorda hjärtklaffar. Det mest använda läkemedlet är Waran (warfarin).

Behandling med Waran är en balansgång mellan att förhindra proppbildning utan att orsaka blödningar. Det kräver noggrann dosering och regelbundna kontroller. 

Människor reagerar dessutom individuellt på behandling med Waran. Blodets levringsförmåga kan påverkas av en rad faktorer som stress, feber, vissa matvaror och annan läkemedelsbehandling. Dosen kan också behöva varieras beroende på infektioner eller ändrade rutiner, till exempel vid semestrar. Därför är det nödvändigt med täta kontroller.

Blodets levringsförmåga redovisas i ett så kallat INR-värde och kontrolleras via ett enkelt blodprov. Med mätaren CoaguChek XS kan man själv göra de nödvändiga kontrollerna och få ett snabbt och tillförlitligt INR-värde, utan att besöka en mottagning.

Det räcker med en droppe blod på en testremsa. Svaret kommer inom en minut och återspeglar om Warandosen är rätt eller behöver justeras. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har nyligen uttalat sig i frågan och anser att egenkontroll är minst lika säker som kontroll inom vården.

Tillsammans med läkaren bestämmer man sig för Coagu-Chek. Mätaren får man betala själv men teststickorna skrivs ut på recept och är kostnadsfria.

Alla som skaffar CoaguChek genomgår först en introduktionskurs med både praktisk och teoretisk undervisning om blodförtunnande behandling och hur mätaren fungerar. Undervisningen erbjuds för närvarande i Stockholm, Uppsala, Linköping, Varberg, Landskrona och Piteå.

Mer information se: www.coaguchek.se

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520