Lunginflammation - därför bör alla över 65 år vaccineras

 

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bör personer i riskgrupper vaccinera sig mot lunginflammation, däribland personer som är 65 år och äldre. Samtidigt visar en ny Sifoundersökning att tre av fyra svenskar inte vet att man kan vaccinera sig mot lunginflammation och mer än hälften av svenskarna är osäkra på om de själva tillhör en riskgrupp.

 

Text: Ulrika Goossens

Lunginflammation är en allvarlig och i vissa fall livshotande sjukdom och utgör en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Äldre människor och personer med kroniska sjukdomar löper extra stor risk att drabbas.

 

Varje år drabbas cirka 100 000 svenskar av lunginflammation. De senaste tio åren har i genomsnitt 34 000 personer per år blivit så sjuka att de lagts in på sjukhus. Var femte timme dör någon av lunginflammation i Sverige.

 

Risken ökar vid förkylning
Vid lunginflammation har delar av lungorna blivit inflammerade och lungblåsorna fylls med vätska eller var, vilket kan ge hosta, feber, frossa och andningssvårigheter.

 

Lunginflammation orsakas av bakterier eller virus. Den vanligaste orsaken till att man insjuknar i lunginflammation är pneumokockbakterier. De är den vanligaste luftvägsbakterien i vårt klimat. Förkylda barn och vuxna som hostar och nyser är vanliga smittkällor.

 

Många barn och vuxna är bärare av pneumokockbakterien i näsa och svalg utan att ha symtom, men kan smitta andra. Risken att få lunginflammation ökar när man är förkyld eftersom slemhinnorna i näsa och svalget skadas av förkylningsviruset. Skadade slemhinnor leder till att man blir mer mottaglig för infektioner.

 

Vaccin skyddar
Genom att vaccinera sig mot pneumokocker kan man skydda sig mot lunginflammation.

Den som vill skydda sig mot lunginflammation kan be om vaccination samtidigt som man vaccinerar sig mot influensa. Det finns två olika vacciner mot pneumokocker, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupperna tar båda vacciner med visst mellanrum.

 

En ny Sifoundersökning visar dock att tre av fyra svenskar, 74 procent, inte vet eller inte tror att det går att vaccinera sig mot pneumokocker. Samtidigt är också hälften av svenskarna, 53 procent, osäkra på om de själva tillhör en riskgrupp.

 

Äldre och personer med kroniska sjukdomar särskilt utsatta
Under 2016 kom Folkhälsomyndigheten med rekommendationer om att riskgrupper bör vaccineras mot pneumokocker. Som riskgrupper räknas bland annat personer som är 65 år och äldre, personer med vissa kroniska sjukdomar samt rökare och personer med alkoholmissbruk.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de flesta riskgrupper ska erbjudas två olika vaccin mot pneumokocker. Ett av vaccinen ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

 

 
 

Fem tips för att förebygga lunginflammation

  1. Sluta röka och var måttlig med alkohol.
  2. Rör på dig, både i vardagen och genom träning.
  3. Stressa ner och sträva efter balans i livet.
  4. Tvätta händerna ofta och undvik att röra ansiktet med händerna.
  5. Vaccinera dig mot lunginflammation – i synnerhet om du tillhör en riskgrupp.
 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information om lunginflammation och hur du kan skydda dig, se www.lunginflammation.se

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520