Med forskning på hjärnan

Medan juleljusen tänds över stad och land surrar lysrören i laboratoriet hos professor Agneta Nordberg i Huddinge. Med målet bot och bättring av Alzheimers sjukdom forskar hon vidare på hjärnans funktioner och möjligheter. Och uppgiften fortsätter att fascinera henne för varje dag som går.

Hon kände det redan som femåring den där dagen då hon klev in på KTH för att besöka sin betydligt äldre bror som studerade och forskade där. Det här var livet! Och så fick det bli.

- Mina föräldrar gav mig sitt fulla stöd i mitt val, säger Agneta.

Det är ett stöd som inte enbart har kommit deras ambitiösa dotter till del. Hela landets befolkning har anledning att glädjas över resultatet av Agnetas forskning. För problemet Alzheimers sjukdom är allas angelägenhet. Samhällets kostnader för vården växer för varje dag och belastningen och ansvaret på närstående är ofattbart stora – detta sagt i ett sammanhang där också den drabbades situation självklart är en tragedi.

Att vara nära patienten är och har alltid varit viktigt för Agneta i hennes forskning.

- Det vi ser i laboratoriet måste kopplas ihop med patienterna, säger Agneta.
Under de senaste 20 åren har Agneta och hennes forskarkolleger gjort stora framsteg. I dag finns läkemedel som lindrar symtomen och ju tidigare diagnos kan ställas, desto större möjlighet finns att patienten kan få nytta av de läkemedel som står till buds.

Därför uppmanar Agneta till att söka läkare så tidigt som möjligt om man känner att minnet inte fungerar som det ska.

Det gäller därför att uppmärksamma minnesproblem och förstå hur de yttrar sig.

- Tyvärr ser inte alltid sjukvården att det finns tecken på sviktande minne. Därför är det viktigt att själv lära sig att se och förstå sådana tecken, säger Agneta.

Vilket förstås inte enbart gäller att ha koll på sig själv utan också att se och förstå vad som händer med någon som lever eller finns i ens närhet.
Och det handlar om mod!

- Man måste våga se, förstå och acceptera. Och alla måste hjälpas åt. Ju mer öppna vi vågar bli, desto starkare makt får vi över den skamkänsla som ofta är ett hinder för att man ska våga erkänna sina minnesproblem, säger Agneta.
Även om Alzheimers sjukdom inte är en del av ett naturligt åldrande ökar risken med stigande ålder. Och eftersom vår svenska befolkning blir allt äldre innebär det att allt fler kommer att leva med alzheimer eller någon annan demenssjukdom.

Inom en tioårsperiod tror Agneta på en stegvis förbättring av möjligheterna till behandling vid Alzheimers sjukdom. Men om forskningen då har nått målet, det vill säga funnit ett botande läkemedel eller någon metod att förebygga sjukdomen får vara osagt.

Under tiden får vi ta till vara de möjligheter som finns för att ställa tidig diagnos på Alzheimers sjukdom, såsom att mäta förekomsten av amyloid i hjärnan, kameratekniker för att avbilda och kartlägga blodflödet i hjärnan (PET- och magnetkamera) samt ryggmärgsprov. Samt de relativt snabbt genomförda minnestester som inte ger underlag för diagnos men väl en fingervisning om ifall det finns anledning att gå vidare för en mer omfattande utredning av minnesproblemen.

Agneta får ofta frågan om det går att förebygga Alzheimers sjukdom, och visst har hon ett svar.

- Att värna om sin hälsa är alltid bra. Något recept som garanterar framgång finns inte. Men att äta bra, motionera och leva ett socialt aktivt liv bidrar till ett fysiskt och själsligt bra liv, säger Agneta.

Om hon lever som hon lär?

- Absolut! Jag cyklar till jobbet och jag sjunger i kör i Uppsala vilket jag har gjort ända sedan studenttiden, säger Agneta.

I den bitvis abstrakta forskarvärld där Agneta verkar är hennes godaste råd rakt på sak:

- Lev mitt i livet och lev det hela vägen ut. I alla lägen, och trots sjukdom som du kanske kommer att drabbas av. Och hon tillägger:

- Det finns undersökningar som pekar på att den som har en koloniträdgård att pyssla i lever längst.

Så säger Agneta. Men eftersom koloniträdgårdar är en bristvara får vårt hopp stå till forskningen.

Text: Kristina Fröling

 

Vill du bidra till Agnetas forskning och ett minne för livet och framtiden? Skicka valfritt belopp till

Alzheimerfonden,
Postgiro 90 11 19 - 8
Bankgiro 901 – 1198
Märk talongen "Agneta".
Läs mer på www.alzheimerfonden.se

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520