Organdonation - ett sätt att rädda liv

Transplantation av organ och vävnader är idag en etablerad behandlingsform som årligen räddar liv och förbättrar livskvaliteten för hundratals människor i Sverige. De organ som i dag transplanteras är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottskörtel samt tunntarm. Aktuella vävnader är hornhinnor, hjärtklaffar, hud- och benvävnad.

Gör din vilja känd

Varje transplantation börjar med en donation. Om du är en av dom som vill donera organ och vävnader efter din död, är det viktigt att du gör din vilja känd i förväg.

Ett enkelt och säkert sätt är att du anmäler dig till Donationsregistret vid Socialstyrelsen. Att dina uppgifter finns där underlättar för dina närstående. Samtidigt kan du vara säker på att sjukvården får reda på hur du vill ha det om du skulle bli aktuell som donator.

Man kan också informera sina närstående eller fylla i ett donationskort, som finns på apoteket. Man kan använda ett eller flera av dessa sätt. De är alla lika giltiga och det är den senaste uppgiften som gäller. Det viktigaste är att det blir av. Det gäller även för dig som inte vill donera.

Åldern har mindre betydelse

De allra flesta människor i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Och det finns inga åldersgränser. Många tror att man måste vara ung när man avlider för att kunna donera organ och vävnader, men så är det inte alls.

Det är inte åldern utan organens och vävnadernas kondition som avgör om en donation är möjlig eller inte. Äldre donatorer kan ofta ge sin lever, sina njurar, hornhinnor och hjärtklaffar till betydligt yngre mottagare. Man kan mycket väl bli donator även om man fyllt 75 eller mer!

Och man är definitivt aldrig för gammal eller för ung för att tala om att man vill donera! Och man behöver inte själv avgöra om man duger som donator. Ingen behöver därför avstå från att göra sin vilja att donera känd och anmäla sig till Donationsregistret på grund av ålder, levnadsvanor eller sjukdomar. Sjukvården gör en medicinsk prövning av alla som anmält att de vill donera, om de blir aktuella för donation.

Ännu fler kan donera vävnader

För att kunna komma ifråga som organdonator måste man vårdas med respirator när döden inträffar. Därför är det enbart patienter som avlider på en intensivvårdsavdelning som blir aktuella som organdonatorer.

De som inte kan donera organ kan ofta donera vävnader. Varje år genomförs cirka 1 000 vävnadstransplantationer i Sverige.

Omkring 600 personer får till exempel synen åter tack vare en hornhinnetransplantation.

Vill du veta mer eller anmäla dig till Donationsregistret – gå in på www.livsviktigt.se.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520