Rekonstruktion av brösten är inte så vanligt

Bröstcancer är en diagnos som leder till oro, rädsla och i många fall också sorg över att ens bröst kan komma att ändra utseende.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. 8 500 kvinnor insjuknar om året. Vanligast är sjukdomen bland kvinnor över 50. Tack och lov har chanserna att tillfriskna ökat markant under de senaste åren, och ju tidigare man blir diagnostiserad, desto större är chansen att man ska bli frisk. Men trots det medför bröstcancer ofta en livskris hos många, inte bara på grund av oron.

– Det finns mycket forskning som visar att det faktum att man riskerar att förlora sitt bröst, oavsett om det handlar om hela eller delar av bröstet, orsakar en sorg, säger Kerstin Sandelin, överläkare på bröst- och endokrinkirurgiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Därför kan det vara viktigt att så fort som möjligt rekonstruera bröstet. Ändå utförs bröstrekonstruktionen i samband med canceroperationen endast på var tionde kvinna och variationerna är stora över landet. Att gå i månader och vänta på att få bröstet återställt tär på krafterna och känns i många fall både frustrerande och onödigt.

På Docrates privatsjukhus i Helsingfors, dit allt fler svenska kvinnor med bröstcancer vänder sig, erbjuds alla kvinnor bröstbevarande kirurgi eller en rekonstruktion av bröstet. Hos mellan 80 och 90 procent av dessa kvinnor tas enbart delar av bröstet bort, därefter följer strålbehandling. Hos resterande tio procent tas hela bröstet bort.

Efter att ha träffat en onkolog under 1,5 timme följer en magnetröntgen för att specialistteamet exakt ska bedöma var tumören sitter och hur stor den är. Därefter bokas ett möte med Jari Viinikainen, specialist i plastikkirurg på Docrates Cancersjukhus, som har som mål att kvinnorna inte bara ska bli friska. De ska också vara nöjda med bröstets utseende.

– Jag vill bevara och i vissa fall förbättra bröstens form och ibland är kvinnorna mer nöjda med sina bröst efter operationen än före, säger Jari Viinikainen.

Det händer ibland att båda brösten justeras i samband med canceroperationen, även om enbart det ena bröstet har varit cancerangripet. Det har att göra med att symmetrin mellan brösten behöver justeras.

– Vi planerar varje operation individuellt och tar då hänsyn till vilken typ av cancer det är, men också till de önskemål kvinnan har, konstaterar Jari Viinikainen.

Vid bröstbevarande operationer används implantat eller kroppens egen vävnad. Ibland används en kombination av dessa för att återskapa bröstet.

Eftersom bröstcancer är vanligast hos kvinnor som passerat 50-strecket, har brösten hängt med under många år och kanske ammat ett eller flera barn.

– Då känns det fantastiskt att kunna ge kvinnan ett förbättrat utseende mitt i den livskris som cancerdiagnosen innebär, konstaterar Jari.

//Anna-Maria Stawreberg 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520