Svenskar deltar i världens största studie om njurtransplantation

Nu startar en stor klinisk studie om njurtransplantation. Syftet är att finna de läkemedelskombinationer som bäst förhindrar avstötning av den nya njuren och samtidigt ger minsta möjliga biverkningar.

1 300 patienter i 17 länder ska delta. Studien som därmed blir den största någonsin om njurtransplantation har professor Henrik Ekberg, Malmö, som ordförande i ledningskomittén.

300 får ny njure varje år

Varje år får ungefär 300 personer i Sverige en ny njure. För att det nya organet inte ska utsättas för avstötning krävs att patienten tar läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar. Flera av dessa läkemedel kan ha biverkningar som innebär risk för skador i kroppen, bland annat hjärt- kärlsjukdom, infektion och tumörutveckling. Studien som nu startar både i Malmö och Göteborg, syftar till att finna läkemedelskombinationer som bäst förhindrar avstötning och ger minsta möjliga biverkningar.

Genom att kombinera flera olika immunhämmande medel hoppas forskarna dessutom kunna minska doserna för de läkemedel som har negativa effekter på njuren eller som medför risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom. Förhoppningen är att behandlingen ändå blir lika verksam och ger bättre resultat på lång sikt.

Tyngdpunkten har flyttats

Tidigare har transplantationskirurgin varit mest inriktad på att minska antalet akuta avstötningar. Nu är dessa problem i princip lösta och tyngdpunkten har flyttats till den mer långsiktiga behandlingen. Målet är att patienten ska kunna behålla sina transplanterade organ längre tid och dessutom kunna leva längre med mindre ohälsa.

Läkarna kommer att prova ett antal immunhämmande medel i fyra olika kombinationer för att hitta den bästa balansen mellan hög effektivitet och låg toxicitet (biverkningar). Samtliga läkemedel är registrerade sedan tidigare.

Det är en studie som transplantationsvärlden väntat på, och de första patienterna har redan tillfrågats om att delta.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520