Vad är en hjärtinfarkt? Hjärtsvikt? Brustet hjärta?

Medicinskolan: Om hjärtat


Konditionsträning stärker hjärtat. Se till att få upp pulsen över 100 ett par gånger om dagen.
Gå, jogga, simma och ta till vara alla träningstillfällen.

En hjärtinfarkt innebär att delar av hjärtmuskeln dör av syrebrist, oftast för att en blodpropp täpper till ett av hjärtats kranskärl. De vanligaste symptomen på en infarkt hos kvinnan är tryck över bröstet, men kan även vara andfåddhet, trötthet, illamående yrsel och ryggvärk. Besvären ska vara lika uttalade och hårda under minst 20 minuter.

De viktigaste orsakerna till en infarkt anses vara stress hemma och på jobbet, rökning, höga blodfetter, bukfetma, stillasittande, dålig sömn, diabetes, och dålig mat. Sömnstörningar kan öka risken att insjukna betydligt.

Oftast beror hjärtinfarkten på att ett mjukt plack (förträngning) i kranskärlet spricker. Ett plack är ett åderförfettning / åderförkalkningsställe fyllt med härsket fett, dvs oxiderat LDL. Kvinnor kan dock oftare än män drabbas av hjärtinfarkt utan förträngning i kranskärlen, vilket kan bero på långdragen kramp, sjuklighet i kärlens förmåga att vidga sig och dra ihop sig eller mikroförändringar långt ut i kranskärlsbädden.

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte klarar av att pumpa ut blod i den utsträckning kroppen behöver. Hjärtat kan förstoras för att kompensera detta. Varje år insjuknar ca 30 000 svenskar. Högt blodtryck är en vanlig orsak hos kvinnor. Hjärtsvikt kräver livslång behandling med framför allt ace-hämmare som vidgar blodkärlen. Oftast krävs två tre olika mediciner med olika angreppspunkter, andra alternativ är därför vattendrivande, kalcium hämmare och betablockerare.

Man kan faktiskt dö av brustet hjärta

Det finns ett särskilt tillstånd som kallas brustet hjärta syndromet och som i stort sett bara drabbar äldre kvinnor som utsätts för extrem stress. Det som händer är att vänster kammare omformas till en ballong med ett smalt skaft vilket innebär att hjärtat inte kan pumpa ordentligt, man får hjärtsvikt. Efter en till två veckor går hjärtpåverkan tillbaka även om de skyhöga stresshormonerna ligger kvar i blodet.

Andra tillstånd som kan förstöra hjärtat är till exempel en stor hjärtinfarkt. Den kan komma urakut som en livshotande rytmstörning, då man faller ned och dör. Enda chansen att överleva är omedelbar hjälp i form av återupplivning och elchocker.

Kärlkramp, angina pectoris, beror oftast på att ett eller flera av kranskärlen; dvs de blodkärl (kranskärlen) i hjärtat som ska försörja hjärtat med syresatt blod och näring blivit trånga av åderförkalkning/ förfettning. Förträngda kranskärl behandlas med ballongvidgning, medan det vid by-passoperation görs nya förbindelser förbi de förträngda ställena i kranskärlen. Symptomen är desamma som vid hjärtinfarkt men varar bara några minuter och försvinner då man vilar eller går ifrån.

Hjärtflimmer betyder att hjärtat slår snabbt och oregelbundet.

Vanligast och farligare för kvinnor är förmaksflimmer

Vanliga symptom vid förmaksflimmer är förutom oregelbunden puls yrsel, andfåddhet och dålig kondition. Men nästan var tredje har inga symptom alls. På sikt kan överansträngningen av hjärtat leda till att pumpförmågan försämras och ger hjärtsvikt. Förmaksflimmer behandlas med el-konvertering, hjärtat får en elektrisk stöt för att göra rytmen regelbunden under det att man äter blodförtunnande medel (warfarin). Warfarin behandlingen är nödvändig för att undvika proppar till hjärnan.

10 000 svenskar drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp som oftast är kammarflimmer. Av de 4 000 som drabbas utanför sjukhus överlever 400. Cirka 5 procent lever med förmaksflimmer som är vår vanligaste rytmrubbning.

Hur kan jag förebygga?

Konditionsträning stärker hjärtat. Se till att få upp pulsen över 100 ett par gånger om dagen. Gå, jogga, simma och ta till vara alla träningstillfällen.

Rätt kost och dryck. Ät mycket frukt och grönsaker, fet fisk och fullkorn. Alkohol med måtta.

Kontrollera blodfetterna. Om du har hjärtsjukdom i släkten ska du redan i 20-årsåldern börja kolla dina värden. Rökstopp är en av de viktigaste åtgärderna. Ta kontroll över din stress.

Kvinnor – ta kontroll över ert blodtryck

Hjärtinfarkt och stroke än vanligare bland yngre män än bland yngre kvinnor. Men risken för dessa sjukdomar ökar mer hos kvinnor än hos män vid högt blodtryck visar en ny studie publicerad i medicintidningen Hypertension. Professor Lars Lind vid Uppsala Universitet säger att resultatet starkt talar för att kvinnor skulle ha större nytta än män av att få kontroll över sina blodtryck och därmed få ett längre liv med bättre kvalitet.

Därför är högt blodtryck farligt

Högt blodtryck är den viktigaste riskfaktorn för stroke, som är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. De tio riskfaktorerna anses vara: Högt blodtryck, aktiv rökning, bukfetma, dålig kost, låg fysisk aktivitet, hög kvot mellan blodfetterna apolipop-protein B och A1, diabetes, stress eller depression och för hög dos alkohol. Dessa 10 skäl är förklaringen till 90 procent av samtliga strokefall.

Listan har tagits fram av ett internationellt forskarlag. Studien visade att den enskilt största orsaken till stroke är högt blodtryck. Högt blodtryck är också en av de stora riskfaktorerna för hjärtinfarkt. Går man med obehandlat högt blodtryck förstoras så småningom hjärtats vänstra kammare, hjärtat får svårt att göra sitt jobb och man utvecklar hjärtsvikt som är ett handikappande tillstånd.

 

Kvinnohjärtan

- Hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor
Av Karin Schenck-Gustafsson

Vill du lära dig ännu mer? Då ska du läsa Kvinnohjärtan, om hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor, av professor Karin Schenck- Gustafsson.

Boken omfattar de flesta hjärtkärlsjukdomar, och innehåller dessutom psykologiska och psykiatriska aspekter på hjärtsjukdomar, liksom farmakologi och kvinnors deltagande i studier diskuteras.

När första upplagan kom ut 2003 var det den första nordiska läroboken om kvinnlig hjärtsjukdom. Sedan dess har mycket hänt inom området och allt uppdateras här. Bland annat har dödligheten i hjärt- kärlsjukdomar minskat betydligt även för kvinnor. I de nya riktlinjerna för förmaksflimmer har man äntligen upptäckt att denna sjukdom är mycket farligare för kvinnor och att risk-scoren därför numera anpassas till detta.

Förlag: Studentlitteratur
www.studentlitteratur.se

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520