Vårda din ekonomi och du vårdar dig själv

Ekonomi handlar om hur man hanterar begränsade resurser. Det låter enkelt och det låter tekniskt. I verkligheten är den privata ekonomin förknippad med känslor som trygghet och status, eller skuld och tillkortakommanden. Vi kan må psykiskt men också fysiskt mycket dåligt om vi har ekonomiska problem, och ekonomin kan vara orsak till osämja och separationer.

Det kan vara svårt att rätta mun efter matsäcken, grundbulten till all ekonomi i dagens konsumtionssamhälle. FöreningsSparbanken har alltid haft som idé att stödja hushållen och främja sparande och har en lång tradition med ekonomisk upplysning och budgetrådgivning. I dag är folkbildningen fortfarande utgångspunkten för det arbete som Institutet för Privatekonomi på FöreningsSparbanken utför. Genom att bevaka och informera om lagar, lagändringar och omvärldsförändringar underlättas för individen. På alla bankkontor finns all tänkbar, oberoende information och kunskapsunderlag att hämta som gäller för dig som privatperson, oberoende av bankkontakt och politisk ståndpunkt. Chefen för Institutet för Privatekonomi, Ylva Yngveson, utsågs år 2003 till årets bankman.

Räcker dina pengar?

Vad ska man göra för att förbättra sin ekonomi? Det är svårt att byta jobb, höja lönen eller jobba mer för högre inkomster, alltså återstår då bara utgiftssidan att förändra.

Tre steg att rekommendera är:

  • Gör en utgiftsbudget. Samla alla uppgifter om alla inkomster och utgifter så att du ser om ekonomin går ihop på papperet.
  • Styr upp ekonomin. Summera fasta avgifter för ett helt år. Sätt av en tolftedel av totalsumman på ett särskilt konto för varje månad. Då har du alltid pengar reserverade för dina räkningar. Sätt gärna av ett startbelopp som buffert första året. Följ sedan upp vad de fasta utgifterna faktiskt blir för varje månad.
  • För en kassabok över de löpande, rörliga utgifterna. Gör det enkelt genom att spara kvitton månadsvis. Glöm sedan bara inte att skriva upp de utgifter du inte får kvitton på, det är inte sällan just de som förefaller så bedrägligt små kan bli stora i de långa loppet.

Nytt förhållande?

Många lever i dag i en ny familjebildning. Det är inte ovanligt att de som flyttar samman har barn sedan tidigare förhållanden. Då är det absolut att rekommendera att skriva juridiska handlingar, oavsett om man gifter sig eller förblir sambo. Det hänger på vad man vill skydda; sin egendom, sina barn eller sin partner. Och det kan vara olika vad man vill skydda vid dödsfall eller separation. Är du gift skyddar äktenskapsförord dina tillgångar i händelse av skilsmässa, men också att dina barn ärver dina tillgångar. Ett testamente på halva bostaden och bohaget till förmån för den efterlevande kan göra de möjligt för denne att leva kvar i orört hem. Äktenskapsförord gör också egendom till enskild och ingår därmed inte i bodelningen. Äktenskapsförord ska registreras vid tingsrätten. Det kan faktiskt också vara så att det är bättre att inte gifta sig alls, som sambor äger var och en sitt. Sambolagen säger att enbart bostad och bohag ska delas, men bara om de räknas som gemensamma.

Som sambo finns all anledning att skriva testamente. Det svåra i sambosituationen är att bevisa vad som är gemensamt och vad som inte är det. Det är smart att skriva en förteckning över vad var och en fört in i boet och som inte ska bodelas. Skriv i två exemplar och skriv under dem båda två. Sambors gemensamma bostad kan bodelas oavsett vem som betalat den. Det är avsikten att flytta in där tillsammans som är avgörande för om den omfattas av sambolagens bodelningsregler. Har någon av er betalat hela eller större delen av bostaden och ni inte vill att den ska bodelas vid separation kan ni skriva ett samboavtal för att avtala bort bodelningsreglerna.

Sambor ärver inte varandra automatiskt. För det krävs ett testamente. Gifta ärver varandra före gemensamma barn. Särkullbarn och barn till sambor ärver sina föräldrar direkt. För sambor och gifta gäller samma arvskatteregler, nämligen att ingen arvsskatt alls behöver betalas. Den nya lagen gäller för dödsfall efter 31 december 2003.

Årets bankman 2003
Ylva Yngveson

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520