Varför ska man skänka pengar till forskning?

Många undrar varför man ska skänka pengar till forskning – är det för att våra skattemedel inte räcker till? Och hur finansieras forskning?

Forskning utförs av professorer, docenter, yngre forskare och doktorander på heltid. Deras löner betalas bara till 10 procent av staten. Resten måste forskaren själv dra in från anslag alternativt fritidsforska. Lokalhyror för laboratorier måste betalas, liksom driftskostnader, instrument, kemikalier och allt annat som behövs. Forskaren och forskningen är således beroende av externa donationer. Det är omöjligt idag att stimulera unga, begåvade forskare att ägna sitt liv åt forskning om det inte finns pengar till detta, lika svårt som det är att få hit forskare från utlandet om det inte finns medel för detta.

Sveriges framtid är beroende av egen innovativ konkurrenskraftig forskning som kan skapa nya produkter, företagsamhet och arbetstillfällen. Utveckling av nya metoder att förebygga, tidigt upptäcka och behandla sjukdomstillstånd har stor betydelse för folkhälsan och dess välbefinnande och arbetsförmåga.

Inom 1,6 miljonerklubben har vi valt att stödja Centrum för Genusmedicin, vars forskning om mäns och kvinnors olika reaktioner på mediciner vid sjukdom och hälsa är synnerligen viktigt för både män och kvinnor. Det finns många sätt att stötta centret, till exempel kan du köpa vår fantastiska kalender, Svenska Kalenderflickorna.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520