Viktigt att upptäcka hjärtflimmer i tid

Varje år drabbas cirka 6 000 patienter med förmaksflimmer av stroke i Sverige, uppger Läkartidningen. Många kan ha hjärtproblem utan att känna till det. Därför är det viktigt att upptäcka förmaksflimmer i ett tidigt skede.

 

En av de svårare konsekvenserna av förmaksflimmer är att det kan leda till en stroke. I den så kallade Strokestop-studien i Stockholm, där hälften av alla 75- och 76-åringar i Stockholm och Halland erbjöds screening, hittades hela 30 procent fler fall än vad som var känt i befolkningen. Cirka 200 000 människor beräknas ha diagnostiserat förmaksflimmer vilket ökar risken för stroke och ofta behandlas med läkemedel mot blodpropp. För diagnos blir man vanligtvis inlagd på sjukhus och får sitt EKG mätt under 24 timmar.

Men, enligt en studie som forskaren Tijn Hendrikx gjorde vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, är det mer effektivt att utrusta patienterna med ett så kallat tum-EKG som håller koll på hjärtat och själva låta dem mäta i hemmet morgon och kväll i två till fyra veckor. Utrustningen har en inbyggd mobilenhet och sänder resultaten via mobilnätet. Man hittar fyra till fem gånger fler hjärtrytmrubbningar på det sättet enligt slutsatserna av studien. Forskarna bakom studien anser till och med att man bör överväga att införa masscreening med tum-EKG. Studien är extra viktig för kvinnor eftersom vi vet (och som vi tidigare rapporterat i denna tidning) att förmaksflimmer är farliga för kvinnor eftersom de får mer stroke av det jämfört med män.

Förutom tum-EKG finns det i dag flera olika hjälpmedel om man själv vill testa om man har farlig hjärtklappning, bland annat mobil-appar som mäter EKG, men de är ännu inte testade i Sverige. Det förväntas dock komma en uppsjö av appar framöver, med det är viktigt att utrustningen är vetenskapligt studerad så att man kan vara säker på resultatet.

 

Tum-EKG

Tum-EKG är en liten sladdlös dosa som är lätt för patienten att använda själv. Båda tummarna sätts på två metallplattor och patientens EKG registreras. Apparaten har en inbyggd mobilenhet och sänder resultaten till läkaren/vårdcentralen via mobilnätet.

 

Bandspelar-EKG

Bärbar EKG-utrustning som mäter hjärtrytmen konstant under ett eller flera dygn. Lånas ut av sjukvården och patienten använder den hemma.

 

EKG-app

EKG-app är en metod som kan mäta hjärtfrekvensen via en app i mobilen. Appen är ännu inte godkänd i Sverige, men den kommer, menar forskarna.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Bland blommor, blad, himmel och hav: Äntligen ser vi nu i takt med sommarens ankomst hur allt ljusnar! Nu lättar de restriktioner som gällt p.g.a. pandemin, vaccinationerna ger oss större frihet att träffas. Men fortsatt med... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520